PRIVACY STATEMENT HAIRSTYLING BY MARLOES

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.hairstylingbymarloes.nl en ontvangers van online mailingen van Hairstyling by Marloes, hierna te noemen: wij

Wij respecteren je privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Neem voor vragen contact op met Hairstyling by Marloes of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
• het inplannen van afspraken met jou;
• het jou goed van dienst kunnen zijn in ons bedrijf;
• het beantwoorden van je vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze bedrijf, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
• klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
• ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• ter verbetering van onze website;
• anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
• het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht, dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):
• Je naam
• Geboortedatum*
• Geslacht*
• Adresgegevens*
• Je telefoonnummer*
• Je e-mailadres*
• Je bankrekeningnummer met tenaamstelling*
• Gegevens over je activiteiten op onze website;

Overige gegevens:
• Gegevens over je surfgedrag op onze site;
• IP-adres internetbrowser en apparaat type.
Naar aanleiding van je bezoeken en contacten met ons bedrijf bewaren wij verder:
• Klantgegevens uit onze historie met jou:
• Gemaakte afspraken
• Afspraakgeschiedenis
• Gekochte producten
• Recepten
• Kassabonnen
• Verkochte abonnementen
• SEPA-incasso’s
• Log verzonden e-mail

Foto’s c.q. filmpjes van klanten die in de salon of op evenementen aanwezig zijn kunnen op social media geplaatst worden door ons. Indien u bij ons aangeeft hier niet mee akkoord te gaan, zal het beeldmateriaal worden verwijderd.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van een ouder/voogd. De ouder/voogd kan deze toestemming intrekken. In dat geval verwijderen wij de persoonsgegevens van het kind.

Cookies
Wij gebruiken op onze website de volgende soorten cookies:
1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Ons bedrijf gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ons bedrijf heeft hier geen invloed op. Ons bedrijf heeft je IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Dit kunt u aan ons doorgeven per e-mail of aan de balie. Deze toestemming kan op elk
moment worden ingetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met ons bedrijf: info@hairstylingbymarloes.nl

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen je gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om je de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
• banken (als je anders dan contant betaalt)
• de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
• Salonized (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken is er een
verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je
persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of
misbruik, neem dan contact op met info@hairstylingbymarloes.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het
verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Contactgegevens

Naam Bedrijf: Hairstyling by Marloes
Bezoekadres: Koestraat 43, 3811 HK Amersfoort
Telefoon: 033-4615403
Email: info@hairstylingbymarloes.nl
KvK-nummer: 69890854